Laman Web Rasmi PERBADANAN KEMAJUAN PERTANIAN NEGERI PAHANG

Lembaga Pengarah

Lembaga Pengarah

 • Y.A.B. Dato’ Sri Diraja Haji Adnan bin Haji Yaakob, SDSA., SSAP., DSAP., DGSM., Menteri Besar Pahang
 • Y.B. Dato’ Sri Haji Ishak bin Haji Muhamad, SSAP., SIMP., DSAP., DIMP., AMP., PKC., PPN.
 • Y.B. Dato’ Sri Muhammad Safian bin Ismail, SSAP., SIMP., DSAP., DIMP., PJN., AAP., AMP., Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang
 • Y.B. Dato’ Indera Haji Mohamad Roslan Bin Harun, SIMP., DSAP., DIMP., SMP., Pegawai Kewangan Negeri Pahang
 • Y.B. Dato’ Haji Shamsulbahri bin Haji Ibrahim, DSAP., AMP., Penasihat Undang-Undang Negeri Pahang
 • Y.B. Dato’ Sri Haji Shahiruddin bin Ab. Moin, SSAP., SIMP., DSAP., DIMP., PKT., Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
 • Y.B. Dato’ Mohd Fadil bin Osman, DIMP., SMP., Adun Kemayan
 • Y.H. Dato' Nazri bin Abu Bakar, DSAP., DIMP., SMP., Pengarah Tanah dan Galian Pahang
 • Y.H. Dato’ Sri Kamaruddin bin Mohammed, SSAP., DSAP., DIMP., Pengerusi Far East Holdings Berhad
 • Y.H. Dato’ Indera Haji Zulkifli bin Haji Yaacob, DSAP., DIMP., AAP., AMP., Pegawai Kemajuan Negeri Pahang
 • Wakil Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
 • Puan Masila binti Ya'kub, Ketua Seksyen Pengurusan Sumber Manusia, Kompleks Kementerian Kewangan
 • Y.H. Dato' Rahim bin Abu Bakar, DPMP., DSAP., AMP., AMN.
 • Y.H. Dato' Wan Bakri bin Wan Ismail, DSAP., DIMP., AMP., PKT., Ketua Pegawai Eksekutif PKPP (Setiausaha)
 • Y.H. Dato' Md. Adnan bin Sulaiman, DIMP., SAP., AMP. (Penasihat Lembaga Pengarah)